Ева Майдел: Все още липсва единна скорост в ЕС по отношение на свързаността

Много територии в Европа продължават да бъдат изолирани в процеса на установяване на общоевропейска свързаност и интегриране на 5G технологията